วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วิดีโอฟลาโวก้า โอทูฟลาโวก้าวิดีโอฟลาโวก้า โอทูฟลาโวก้า ดร.สยามรัฐ ป้านภูมิ ซึ่งเป็นคนไทยที่ค้นพบสาร ฟลาโวนอยล์ ในวิดีโอท่านได้บอกถึงโอทูฟลาโวก้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก จากบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล

จังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สารคาม สนใจติดต่อคุณสด 082-3057215

โอทูฟลาโวก้า
โอทูฟลาโวก้า คุณสมบัติคร่าวๆ ดังนี้
1. ทำหน้าที่ปรับสภาพดิน ฟื้นฟูสภาพดิน ให้เหมาะกับการเพาะปลูก
2. ทำความสะอาดดิน ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย และ ทำลายเชื้อโรค
3. ควบคุมวัชพืช ไม่ให้เจริญเติบโต
4. ย่อยสลายฟางข้าว ให้เป็นปุ่ย
5. เพิ่มคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์และเคมี ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ มากขึ้นถึงสามเท่าตัว ใช้หว่านครั้งเดียว อยู่ได้ นาน ถึง 3 เดือนขึ้นไป
6. เร่งความเจริญเติบโตของพืชต่อยอดจากโอทูฟลาโวเจน(แรงกว่า ฟลาโวเจน ทำให้ประหยัดปุ๋ย ได้ สูงสุด)

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โอทูฟลาโวเจน
โอทูฟลาโวเจน อาหารเสริมอินทรีย์สำหรับพืช

ข้อมูล โอทูฟลาโวเจน อาหารเสริมอินทรีย์สำหรับพืช
โอทูฟลาโวเจน เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรเกิดจากการค้นคว้าวิจัยและทดลองใน ห้องปฏิบัติการมายาวนาน จนประสบผลสำเร็จ คือธาตุอาหารอินทรีย์สำหรับพืชทุกชนิดโดยสกัดมาจากพืช 15 ชนิด ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร (Bioactive Compound of Agriculture) โดยมีสารฟลาโวนอยด์ที่สกัดมาจากพืชบางชนิด (Active Flavonids) มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม


กลไกการทำงานของโอทูฟลาโวเจน
*กระตุ้นการสร้างโปรตีน เร่งแป้ง เพิ่มน้ำหนัก *กระตุ้นการแบ่งเซลล์ ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว *กระตุ้นการยืดตัวและขยายตัวของเซลล์ *เสริมสร้างผนังเซลล์ (เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาแล้ง ป้องกันแมลง) *กระตุ้นการดูดปุ๋ย (N P K)

หมายเหตุไม่ ต้องผสมสารจับใบ ในกรณีจำเป็นต้องผสมยาฆ่าแมลง และสารเคมีต่างๆ ให้ผสมโอทูฟลาโวเจนกับน้ำก่อน ใช้เสร็จแล้วจึงใส่สารเคมีต่างๆ ภายหลังโดยลดปริมาณสารเคมีต่างๆ ลงครึ่งหนึ่งจากที่ระบุในฉลากปกติข้างขวด

**ขนาด 500 ซีซี ราคา 3,500 บาท ราคาสมาชิก 2,900 บาท 1,000 พีวี**
**ขนาด 100 ซีซี ราคา 900 บาท ราคาสมาชิก 700 บาท 200 พีวี**

โอทูฟลาโวมอลโอทูฟลาโวมอล อาหารเสริมสัตว์อินทรีย์ (ชนิดเข้มข้น)


* ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ออกฤทธิ์ ที่มีผลกระตุ้นการเจริญเติบโต ทำให้สัตว์โตเร็ว ช่วยย่นเวลาการเพาะเลี้ยง และช่วยลดค่าอาหารได้กว่า 50 %
* เร่งการสร้างโปรตีน และลดการสร้างไขมัน ทำให้สัตว์มีโปรตีนสูง เนื้อแน่น ไขมันน้อย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภค
* ช่วยให้สัตว์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง ช่วยลดการใช้สารปฏิชีวนะ และสารเคมี
* ไม่มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
* เหมาะสำหรับสัตว์ทุกชนิด
วิธีใช้

* ผสมโอทูฟลาโวมอล 1 ซีซี. กับน้ำสะอาด 100 - 200 ซีซี. คลุกเคล้ากับอาหารสัตว์น้ำ 1 กก. ให้ทั่ว แล้วผึ่งในที่ร่มให้แห้ง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปหว่านเลี้ยง วันละครั้ง ทั้งกุ้ง ปลา กบ ปู ตะพาบน้ำ ปลาสวยงาม และสัตว์น้ำอื่น ๆ
* ผสมโอทูฟลาโวมอล 1 ซีซี. กับน้ำสะอาด 10 - 20 ลิตร ให้สัตว์กินวันละครั้ง ทั้งไก่ เป็ด นก วัว แพะ กระต่าย แมว สุนัข สุกร และสัตว์อื่น ๆ

สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกช่วงอายุ และใช้ได้ตลาดอายุการเพาะเลี้ยง

1 ขวด (ขนาด 250 ซีซี) ราคาขายปลีก 1,800 บาท ราคาสมาชิก 1,500 บาท 500 P

โอทูสกัดจากสารฟลาโวนอยด์

สารฟลาโวนอยด์
  • ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช่ยาฆ่าแมลง
  • ไม่ใช่ฮอร์โมน ไม่ใช่ยากำจัดเชื้อรา
  • ไม่ใช่สารจับใบ ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ

  1. ชื่อสินค้า : อาหารเสริมพืชอินทรีย์โอทู
  1. แหล่งที่มา : จากพืชสมุนไพรมากกว่า 15 ชนิด
  1. สารออกฤทธิ์สำคัญ : สารฟลาโวนอยด์สำหรับพืช
  1. ทำหน้าที่หลัก : ขยายโครงสร้างพืชทั้งระบบได้ดีที่สุดใน โลกทำให้พืชมีภูมิคุ้มกัน สมบูรณ์แข็งแรง เพิ่มผลผลิต ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว

การก่อตั้ง บริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ท่านประธานบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล ฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ
ท่านรองประธานบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล ภนเอก สะอาดวงษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล ขวัญชัย ปิยะทัศน์


บริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดก่อตั้งเมื่อ 8 ต.ค 2547ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

บริษัท โอทูอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นมาเมื่อภาครัฐได้ทำโครงการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้คนไทยในระดับรากแก้วให้มีงานทำและสร้างรายได้ เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศไทยในอนาคต

จากความหลากหลายของสินค้าโอทอปซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้ผลิตสินค้าขึ้นมามีมากถึง ๔๐,๐๐๐ กว่าชนิดจาก ๗๖ จังหวัด รัฐบาล ต้องการสนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้สินค้าที่คนไทยผลิตขึ้นมา เพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนในประเทศ เงินทองไม่ต้องรั่วไหลออกนอกประเทศไปกับสินค้าต่างชาติ ถ้าคนไทยช่วยกันซื้อช่วยกันใช้สินค้าไทยในอนาคตเศรษฐกิจมั่นคงแน่นอน

จากความหลากหลายของสินค้าโอทอปทั้ง ๗๖ จังหวัด บริษัทฯ ได้มีโอกาสนำสินค้าโอทอปที่ผ่านการคัดสรรในระดับประเทศที่ผ่านมาตรฐาน ๓ - ๕ ดาว มาทำตลาดแทนชาวบ้าน โดยบริษัทฯ วางนโยบายที่จะนำธุรกิจขายตรงซึ่งมีเครือข่ายของคนทำธุรกิจที่มีมากกว่า ๑ ล้านคนมาช่วยกันขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าโอทอปโดยเน้นที่จะกระจายรายได้ กลับสู่ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นคนในระดับรากหญ้าให้มากที่สุด

พวก เราชาวโอทูพร้อมแล้วที่จะช่วยกันปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย ให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทย ที่ผลิตโดยคนไทย เงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศ